NVSK Bowling

Från den 1/7 2017 kommer nvsk.se att vara stängt

 

Samtliga bowlingserier är överflyttade till SBHF

Tag kontakt med Hässleholms Bowling för info

 

Jag tackar samtliga för de år som jag administrerat NVSK.se och serieupplägget

 

Telefon till Lars-Conny

 

Tel 070 4158090 arbetsmobil

 

E-Mail: lars-conny@nvsk.se